top of page

Asırlar boyu kökleşmiş bir geleneğin mirasını devralarak müziğe henüz dört yaşında iken babası Veli Sari’den aldığı bağlama dersleriyle başlamıştır. Müziğe olan üstün yeteneği ailesi tarafından keşfedilen sanatçı 1999 yılında girdiği Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan J. Brahms’ın keman konçertosunu çalarak “birincilik” derecesiyle mezun olmuştur.

On iki yaşında iken dahil olduğu CAKA (Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları) eğitim projesi kapsamında Türk Keman Okulu’nun yaşayan en önemli temsilcisi Cihat Aşkın ile çalışmalarına başlamış ve CAKA projesiyle önemli başarılara imza atmıştır.

Eğitim hayatı boyunca CAKA, Salzburg Mozarteum Academy, Crans Montana Classics gibi pek çok ustalık sınıflarına katılmış; Sholomo Mintz, Zakhar Bron, Dora Schwarzberg, Ani Schnarch, Victor Danchenko, Alexander Markov, Gilles Apap, Suna Kan ve Cihat Aşkın gibi dünyaca ünlü solistlerle süreli çalışmalar yapmıştır.

Ulusal ve uluslararası konser kariyerine 2012 yılında başlayan sanatçı Violins of Hope, Young Talent Festival gibi önemli projelerde yer almış; Avusturya, Bulgaristan, Macaristan, Hırvatistan, İsviçre, Bosna Hersek ve Tunus’ta solist olarak konserler vermiştir.

Klasik disiplinde aldığı eğitimin yanı sıra köklerinin bağlı olduğu toprağın müziğini yapmayı, kültürünü yaşatmayı misyon olarak kabul eden sanatçı bu bağlamda 2013 yılında bağlama sanatçısı Mahmut Cemal Sari ile birlikte Anadolu Müziği'ni daha önce örneği olmayan bir şekilde seslendirmek amacıyla "2Saz 1Ses" grubunu kurmuştur.

Cihat Aşkın’ın “Türk Kaprisleri” ismini verdiği eserler dizisiyle Anadolu’nun kadim müzik kültürünün ögelerini dünya çapında icra edilecek bir şekilde solo kemana uyarlayan sanatçı BUÜ Devlet Konservatuvarı’nda keman dersleri vermekte, konserlerinde Ahmet Ali Çakır’ın 2017 yılında kendisi için yaptığı kemanı kullanmaktadır.​

  • Instagram
  • YouTube
  • LinkedIn - Siyah Çember
bottom of page